Normatīvie dokumenti

Raksta datums: .

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums

Noteikumi „Par ūdens patēriņa, kanalizācijas notekūdeņu un siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību SIA „Valmieras ūdens””

Pielikums par ūdens uzskaites mezgla montāžu

Enerģētikas likums

MK noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

MK noteikumi Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.277 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras pilsētā"

MK noteikumi Nr.906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"

Drukāt