Citi laboratorijas pakalpojumi

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
1. Parauga sagatavošana transportēšanai (konservēšana, uzglabāšana) gab. 3.53 0.74 4.27
2. Testēšanas pārskata noformēšana gab. 2.88 0.60 3.48
3. Testēšanas pārskata noformēšana un sūtīšana pa pastu gab. 3.80 0.80 4.60
4. Dzeramā ūdens un notekūdeņu parauga ņemšana gab. 0.85 0.18 1.03
5. Virszemes ūdeņu paraugu ņemšana gab. 2.00 0.42 2.42
6. Laboratorijas transporta pakalpojumi km 0.66 0.14 0.80

Drukāt E-pasts