Notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli-ķīmiskā analīze

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums mērvienība Cena EUR bez PVN PVN summa EUR Cena kopā EUR
1 Amonija jonu slāpeklis, N/NH4+ gab 6.97 1.46 8.43
2 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 gab 8.18 1.72 9.90
3 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 (ekspress metode) gab 7.68 1.61 9.30
4 Elektrovadītspēja, EVS gab 1.92 0.40 2.32
5 Fosfātjonu fosfors, P/PO43- gab 5.80 1.22 7.02
6 Izšķīdušais skābeklis gab 2.85 0.60 3.44
7 Kopējais fosfors, Pkop gab 6.47 1.36 7.83
8 Kopējais slāpeklis, Nkop gab 8.59 1.80 10.39
9 Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP gab 9.05 1.90 10.95
10 Nejonizētais amonjaks, NH3, vienlaikus nosakot pH un N/NH4+  gab 8.58 1.80 10.38
11 Nejonizētais amonjaks, NH3, aprēķins gab 0.75 0.16 0.91
12 Nitrātjonu slāpeklis, N/NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab 10.79 2.27 13.06
13 Nitrātjonu un nitrītjonu slāpeklis, N/NO3-+N/NO2- gab 7.26 1.52 8.78
14 Nitrītjonu slāpeklis, N/NO2- gab 4.40 0.92 5.32
15 Suspendētās vielas gab 6.00 1.26 7.26
16 Vides reakcija, pH gab 2.00 0.42 2.42

Drukāt E-pasts