Ūdens ķīmiskās un fizikāli - ķīmiskā analīze (virszemes ūdens, pazemes ūdens, ūdensvada ūdens, aku ūdens)

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums mērvienība Cena EUR bez pvn PVN summa EUR Cena kopā EUR
1 Aktīvais hlors gab 3.93 0.83 4.76
2 Amonija joni, NH4+ gab 6.97 1.46 8.44
3 Duļķainība gab 2.45 0.51 2.96
4 Elektrovadītspēja, EVS gab 1.92 0.40 2.32
5 Garša, smarža gab 1.42 0.30 1.72
6 Hidrogenkarbonāti, HCO3-, vienlaikus nosakot kopējo sārmainību gab 4.44 0.93 5.37
7 Hidrogenkarbonāti, HCO3- , aprēķins gab 0.75 0.16 0.91
8 Hlorīdi, Cl- gab 3.53 0.74 4.27
9 Kalcijs, Ca gab 4.74 1.00 5.74
10 Kopējais hlors gab 3.93 0.83 4.76
11 Kopējā cietība (Ca+Mg) gab 4.68 0.98 5.66
12 Kopējā dzelzs, Fe gab 5.30 1.11 6.41
13 Kopējā sārmainība gab 4.44 0.93 5.37
14 Krāsainība gab 1.64 0.34 1.98
15 Magnijs, Mg, vienlaikus nosakot kopējo cietību un kalcija saturu gab 5.57 1.17 6.74
16 Magnijs, Mg , aprēķins gab 0.50 0.11 0.61
17 Mangāns, Mn gab 6.76 1.42 8.18
18 Nitrātjoni,  NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab 10.79 2.27 13.06
19 Nitrītjoni, NO2- gab 4.62 0.97 5.59
20 Permanganāta indekss gab 4.07 0.85 4.92
21 Sulfāti, SO42- gab 4.35 0.91 5.26
22 Vides reakcija, pH  gab 2.00 0.42 2.42
23 Kopējās izšķīdušās vielas gab 6.60 1.39 7.99

Drukāt E-pasts