Pakalpojumi

Pakalpojumus iespējams pieteikt, zvanot uz "Valmieras ūdens" Klientu daļu pa tālruni 642 26001.

Lai precizētu maksas pakalpojuma izcenojumu, klienti aicināti iepazīties ar Valmieras aglomerācijas robežām (karte pieejama šeit), kas nosaka izcenojumu.

 • Ūdens un kanalizācijas un ūdens pievadu pieslēgšana/atslēgšana

    Valmieras aglomerācijā (cena EUR ar PVN)
  gab.
  Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras aizvēršana 21.66
  Ūdensvada sistēmas noslēgarmatūras atvēršana 21.66
  Kanalizācijas sistēmas atslēgšana 23.84
  Kanalizācijas sistēmas pieslēgšana 23.84

   

   

  Ārējo kanalizācijas tīklu skalošana, tīrīšana

   

  Valmieras aglomerācijā

  (cena EUR ar PVN)

  Ārpus Valmieras aglomerācijas (cena EUR ar PVN)
  Stunda Stunda

  par 1 km ar a/m ar kravas autocisternu

  par 1 km ar kravas furgonu
  Ārējo tīklu skalošana (FK, LK) 56.99 46.83 1.29 0.73
  Ārējo tīklu skalošana un tīrīšana (FK, LK) ar a/m SCANIA HDM 144.49 123.78 2.12  

   

   

  Notekūdeņu, lieko dūņu pieņemšana un taukuztvērēja vielas utilizācija BNAI

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Lieko aktīvo dūņu pieņemšana BNAI no bioloģiskajiem septiķiem m3 22.02
  Notekūdeņu pieņemšana BNAI no asenizācijas mucām m3 7.50
  Taukuztvērēja vielas utilizācija BNAI m3 13.92

  Dzeramā ūdens piegāde

   

  Valmieras aglomerācija

  (cena ar PVN)

  Ārpus Valmieras aglomerācijas (cena ar PVN)
  Dzeramā ūdens piegāde Gab. par 1 m3 Gab. par 1km par 1 m3
  Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - pirmā pusstunda 32.62 1.21 25.57 0.73 1.21
  Dzeramā ūdens piegāde ar specializēto ūdens tvertni tilpumā līdz 1.5 m3 - par katru nākošo stundu 1.21 1.21 1.21 0.73 1.21
  Ūdens piegāde tehniskajām vajadzībām 51.06 1.21 44.17 1.29 1.21

  Nosēdbedres izvešana

  Pakalpojums

  Valmieras aglomerācijā

  (cena ar PVN)

  Ārpus Valmieras aglomerācijas

  (cena ar PVN)

    Gab. Gab. par 1km
  Nosēdbedres izvešana līdz 3 m3 41.99 26.02 1.29
  Nosēdbedres izvešana līdz 3 m3 + skalošana 45.98 30.25 1.29
  Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 46.83 30.25 1.29
  Nosēdbedres izvešana līdz 4 m3 + skalošana 52.39 36.15 1.29
  Taukuztvērēja izvešana un utilizācija 52.76 36.15 1.29
         

 • Citi pakalpojumi

  Citi pakalpojumi

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Ēku iekšējo siltumtīklu uzpildīšana/piebarošanas ūdens m3 9.87

   

   

  Siltumenerģijas padeves atslēgšana/pieslēgšana centralizētam pieslēgumam

  Siltumenerģijas padeves atslēgšana/pieslēgšana centralizētam pieslēgumam

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Siltumenerģijas padeves atslēgšana no centralizētā pieslēgumam gab 29.65
  Siltumenerģijas padeves pieslēgšana centralizētam pieslēgumam pēc atslēguma gab 29.65

  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana

  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana

   

    mērvienība Cena EUR ar PVN
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) līdz 100 kW gab 103.70
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) 101-300 kW gab 155.49
  Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana (sekundārās puses) 301-400 kW gab 276.36

   

   

 • Ūdens ķīmiskās un fizikāli - ķīmiskā analīze (virszemes ūdens, pazemes ūdens, ūdensvada ūdens, aku ūdens)

  Ūdens ķīmiskās un fizikāli - ķīmiskā analīze (virszemes ūdens, pazemes ūdens, ūdensvada ūdens, aku ūdens)

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums mērvienība Cena EUR bez pvn PVN summa EUR Cena kopā EUR
  1 Aktīvais hlors gab 3.93 0.83 4.76
  2 Amonija joni, NH4+ gab 6.97 1.46 8.44
  3 Duļķainība gab 2.45 0.51 2.96
  4 Elektrovadītspēja, EVS gab 1.92 0.40 2.32
  5 Garša, smarža gab 1.42 0.30 1.72
  6 Hidrogenkarbonāti, HCO3-, vienlaikus nosakot kopējo sārmainību gab 4.44 0.93 5.37
  7 Hidrogenkarbonāti, HCO3- , aprēķins gab 0.75 0.16 0.91
  8 Hlorīdi, Cl- gab 3.53 0.74 4.27
  9 Kalcijs, Ca gab 4.74 1.00 5.74
  10 Kopējais hlors gab 3.93 0.83 4.76
  11 Kopējā cietība (Ca+Mg) gab 4.68 0.98 5.66
  12 Kopējā dzelzs, Fe gab 5.30 1.11 6.41
  13 Kopējā sārmainība gab 4.44 0.93 5.37
  14 Krāsainība gab 1.64 0.34 1.98
  15 Magnijs, Mg, vienlaikus nosakot kopējo cietību un kalcija saturu gab 5.57 1.17 6.74
  16 Magnijs, Mg , aprēķins gab 0.50 0.11 0.61
  17 Mangāns, Mn gab 6.76 1.42 8.18
  18 Nitrātjoni,  NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab 10.79 2.27 13.06
  19 Nitrītjoni, NO2- gab 4.62 0.97 5.59
  20 Permanganāta indekss gab 4.07 0.85 4.92
  21 Sulfāti, SO42- gab 4.35 0.91 5.26
  22 Vides reakcija, pH  gab 2.00 0.42 2.42
  23 Kopējās izšķīdušās vielas gab 6.60 1.39 7.99

  Ūdens mikrobioloģiskā analīze (pazemes ūdens, ūdensvada ūdens un akas ūdens)

  Ūdens mikrobioloģiskā analīze (pazemes ūdens, ūdensvada ūdens un akas ūdens)

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN EUR PVN summa EUR Cena kopā EUR
  1. Koliformas baktērijas un Echerichia coli (E.coli) gab. 12.00 2.52 14.52

  Notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli-ķīmiskā analīze

  Notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli-ķīmiskā analīze

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums mērvienība Cena EUR bez PVN PVN summa EUR Cena kopā EUR
  1 Amonija jonu slāpeklis, N/NH4+ gab 6.97 1.46 8.43
  2 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 gab 8.18 1.72 9.90
  3 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP5 (ekspress metode) gab 7.68 1.61 9.30
  4 Elektrovadītspēja, EVS gab 1.92 0.40 2.32
  5 Fosfātjonu fosfors, P/PO43- gab 5.80 1.22 7.02
  6 Izšķīdušais skābeklis gab 2.85 0.60 3.44
  7 Kopējais fosfors, Pkop gab 6.47 1.36 7.83
  8 Kopējais slāpeklis, Nkop gab 8.59 1.80 10.39
  9 Ķīmiskais skābekļa patēriņš, ĶSP gab 9.05 1.90 10.95
  10 Nejonizētais amonjaks, NH3, vienlaikus nosakot pH un N/NH4+  gab 8.58 1.80 10.38
  11 Nejonizētais amonjaks, NH3, aprēķins gab 0.75 0.16 0.91
  12 Nitrātjonu slāpeklis, N/NO3- (Kadmija kolonnas metode) gab 10.79 2.27 13.06
  13 Nitrātjonu un nitrītjonu slāpeklis, N/NO3-+N/NO2- gab 7.26 1.52 8.78
  14 Nitrītjonu slāpeklis, N/NO2- gab 4.40 0.92 5.32
  15 Suspendētās vielas gab 6.00 1.26 7.26
  16 Vides reakcija, pH gab 2.00 0.42 2.42

  Aktīvo dūņu un notekūdeņu dūņu analīze

  Aktīvo dūņu un notekūdeņu dūņu analīze

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
  1. Aktīvo dūņu fizikālie parametri (dūņu tilpums, dūņu indekss, dūņu koncentrācija) gab. 4.31 0.91 5.22
  2. Aktīvo dūņu mikroskopiskās ainas bioloģiskais novērtējums gab. 14.23 2.99 17.22
  3. Notekūdens dūņu sausnas un mitruma saturs gab. 3.27 0.69 3.96
  4. Dūņu blīvums gab. 3.27 0.69 3.96
  5. Suspendētās vielas gab. 6.00 1.26 7.26

  Citi laboratorijas pakalpojumi

  Citi laboratorijas pakalpojumi

  N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN summa (EUR) Cena kopā (EUR)
  1. Parauga sagatavošana transportēšanai (konservēšana, uzglabāšana) gab. 3.53 0.74 4.27
  2. Testēšanas pārskata noformēšana gab. 2.88 0.60 3.48
  3. Testēšanas pārskata noformēšana un sūtīšana pa pastu gab. 3.80 0.80 4.60
  4. Dzeramā ūdens un notekūdeņu parauga ņemšana gab. 0.85 0.18 1.03
  5. Virszemes ūdeņu paraugu ņemšana gab. 2.00 0.42 2.42
  6. Laboratorijas transporta pakalpojumi km 0.66 0.14 0.80

 • Konferenču zāles noma

  Konferenču zāles noma

    Mērv. Cena EUR ar PVN
  Konferenču zāles noma  st 25.82
  diena 103.30

  Tiešo norēķinu pakalpojums

  Tiešo norēķinu pakalpojums

  Cena EUR ar PVN gab. (rēķins)
  Tiešo norēķinu pakalpojums 4.11

  Tvaika ģeneratora pakalpojums

  Tvaika ģeneratora pakalpojums

   Cena EUR ar PVN Stunda km
  Tvaika ģeneratora pakalpojuma izcenojums 60.78 0.79

Drukāt E-pasts