Tiks palielināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieņemto lēmumu no 2022. gada 1. janvāra tiks palielināts SIA “Valmieras ūdens” piemērotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, nosakot to attiecīgi 1,03 EUR/m3 par ūdensapgādes pakalpojumu un 1,24 EUR/m3 par kanalizācijas pakalpojumu bez pievienotās vērtības nodokļa. Jāatzīmē, ka iepriekš spēkā esošais tarifs bijis spēkā vairāk nekā desmit gadus – kopš 2010. gada 7. maija.

Spēkā esošā tarifa, kas apstiprināts SPRK pirms vairāk nekā desmit gadiem – 2010. gada 7. maijā, izmaiņas saistītas ar izmaksu pieaugumu, tajā skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā izmantoto pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla un citu izmaksu palielinājumu. SPRK pēc projekta un to veidojošo izmaksu pamatojuma izvērtēšanas secināja, ka tarifus projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Valmieras ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

EUR/m3

Noteiktais tarifs no 01.01.2022.

(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums / samazinājums

pret esošo (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0.91

1.03

13.2%

Kanalizācijas pakalpojumi

1.05

1.24

18.1%

 

Drukāt E-pasts